‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Andre planer

Fjellbrua dam

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Molde kommune

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Vann- og avløpstjenestene er kommunale selvkostområder. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår.

Les mer
Publisert: 15. desember 2015

To elever i datarom på skolen

IKT-strategiplan for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

Planen skal synliggjøre IKT som område i grunnskolen fram mot 2020. Strategien er fremtidsrettet og omhandler både elever og foresatte, lærere, skoleledere, skoleeier og andre ansatte.

Les mer
Publisert: 02. juni 2015 | Sist oppdatert: 02. juni 2015

Forside til "Kommunikasjonsstrategi 2015 - 2022"

Kommunikasjonsstrategi 2015 - 2022

Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen organisasjon innebærer målrettet satsing både på ekstern og intern kommunikasjon.

Les mer
Publisert: 11. mai 2015 | Sist oppdatert: 11. mai 2015

Tre unge mennesker_brun_600x400

Plan for ansattes rett til medbestemmelse

Arbeidsgiver (politisk og administrativ ledelse) og arbeidstakerorganisasjonene skal aktivt benytte Hovedavtalene (kommunalt og statlig avtaleverk) for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene: 

Les mer
Publisert: 07. mai 2015 | Sist oppdatert: 07. mai 2015

Molde Parkeringshus, en av hallene

Parkeringsvedtekter for Molde sentrum

Vedtektene skal gjelde for sentrumsområdet avgrenset til reguleringsplan 200405 Molde Sentrum.

Les mer
Publisert: 01. januar 2015