‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Kommuneplaner

På denne siden finner du vedtatte kommuneplaner i Molde kommune.

Vedtatte kommuneplaner ser du også i kommunens kartløsning

Skjermbilde av nytt kartverktøy

 

Frivilligplan

Forside Frivilligplan 2014-2017

Frivilligplan for Molde 2014-2017

En levende, mangfoldig og uavhengig frivillighet er en grunnleggende faktor for et godt lokalsamfunn. Frivilligheten i Norge ligger «på verdenstoppen», og yter et stort bidrag til det norske samfunnet. Over halvparten av alle nordmenn deltar i frivillig arbeid/ innsats. (Kilde: Frivillighet Norge).

Les mer
Publisert: 17. februar 2014 | Sist oppdatert: 30. oktober 2014

Kulturplan

Forside til Kulturplan 2014-2017

Kulturplan for Molde 2014-2017

”Kulturplan for Molde 2014 – 2017” er en delplan til ”Kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune 2013 – 2022”, og henviser til kommuneplanens relevante mål og strategier. Kulturplanen ble vedtatt av Molde kommunestyre 11. desember 2013.

Les mer
Publisert: 17. februar 2014 | Sist oppdatert: 30. oktober 2014

Møreaksen

kartskisse Møreaksen vedtatt 14

Vedtatt kommunedelplan for Møreaksen

Kommunedelplan for Møreaksen ble vedtatt i Molde kommunestyre 14. november 2013.

Les mer
Publisert: 31. januar 2014 | Sist oppdatert: 10. november 2014

Forside - Kommunedelplan Hovedplan avløp 2013-2025

Kommunedelplan Hovedplan avløp 2013-2025

Hovedplan avløp 2013-2025 har status som kommunedelplan og er et overordnet styringsverktøy for Molde Vann og Avløp KF. Planen er et bidrag til at kommunene kan nå målene for vannkvalitet, samt overordnede krav satt i lover, forskrifter og utslippstillatelser.

Les mer
Publisert: 10. januar 2014 | Sist oppdatert: 22. februar 2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2022

Forside til Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2022

Kommuneplanens samfunnsdel er vektøyet for kommunens helhetlige planlegging, og har to hovedretninger:

  • Kommunesamfunnet som helhet
  • Kommunen som organisasjon
Les mer
Publisert: 06. juli 2013 | Sist oppdatert: 08. juli 2014