Kommuneplaner

kartskisse Møreaksen vedtatt 14
Kommuneplaner

Møreaksen

Vedtatt kommunedelplan for Møreaksen
Kommunedelplan for Møreaksen ble vedtatt i Molde kommunestyre 14. november 2013.

Kommuneplanen kan ikke påklages. Se tekstdokument og plankart under.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.