Siste saker


For uttale i perioden: 11/12/21. november 2021 - 02/15/22. februar 2022

Kunngjering av oppstart av namnesak av fjellnamn

Publisert: 12. november 2021

Namnesak blir tatt opp for å få avklart namn på fjell i området mellom Meisalfjellet, Eresfjorden og Jordalsgrenda i Molde kommune