Siste saker


Plan nr 202025 For uttale i perioden: 05/11/21. mai 2021 - 06/22/21. juni 2021

kartskisse

Detaljregulering Bersås industriområde

Publisert: 11. mai 2021

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn