Siste saker


Plan nr 202018 For uttale i perioden: 01/25/21. januar 2021 - 03/08/21. mars 2021

kartskisse

Detaljregulering for Stormyra Idrettshall

Publisert: 25. januar 2021

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 19.01.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn