‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 13. juli 2020 - 26. august 2020

Byvåpen

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune 2021-2031

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø den 28.01.2020, sak 01/20, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel samt legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn 

Les mer
Publisert: 13. juli 2020

Plan nr K202001 For uttale i perioden: 02. juli 2020 - 25. august 2020

Kartskisse

Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

Les mer
Publisert: 02. juli 2020

Ref.nr. 20/11552 For uttale i perioden: 02. juni 2020 - 07. august 2020

Logo

Høring - revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann i Molde kommune

Styret i Molde vann og avløp KF, har vedtatt å legge følgende ny forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann for Molde kommune ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 12. juni 2020 | Sist oppdatert: 15. juni 2020