Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 18. januar 2022 - 07. februar 2022

Publisert: 11. januar 2022 | Sist oppdatert: 18. januar 2022

For uttale i perioden: 12. november 2021 - 15. februar 2022

Kunngjering av oppstart av namnesak av fjellnamn

Namnesak blir tatt opp for å få avklart namn på fjell i området mellom Meisalfjellet, Eresfjorden og Jordalsgrenda i Molde kommune

Les mer
Publisert: 12. november 2021 | Sist oppdatert: 07. januar 2022