Høring/Oppstart

Plan nr 2018002 For uttale i perioden: 13. april 2021 - 04. mai 2021

Publisert: 13. april 2021

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021

Publisert: 24. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021

Publisert: 22. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021

Publisert: 22. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021

Publisert: 22. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021

Publisert: 22. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021

For uttale i perioden: 22. mars 2021 - 19. april 2021

Publisert: 22. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021

Plan nr 201217 For uttale i perioden: 12. mars 2021 - 30. april 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for Djupdalen sør

Hovedutvalg for teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 02.03.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Les mer
Publisert: 12. mars 2021 | Sist oppdatert: 29. mars 2021