Høring/Oppstart

Plan nr 202107 For uttale i perioden: 03. juni 2021 - 24. juli 2021

Kartskisse

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for klatrehall Grandfjæra

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 01.06.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn
PS 59/21 Detaljregulering for klatrehall Grandfjæra, plan nr 202107.

 

Les mer
Publisert: 03. juni 2021

For uttale i perioden: 31. mai 2021 - 22. juni 2021

Publisert: 31. mai 2021 | Sist oppdatert: 03. juni 2021

Plan nr 202108 For uttale i perioden: 12. mai 2021 - 23. juni 2021

Publisert: 12. mai 2021

Plan nr 202025 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 22. juni 2021

kartskisse

Detaljregulering Bersås industriområde

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

Les mer
Publisert: 11. mai 2021

Plan nr 201607 For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 22. juni 2021

kartskisse

Områderegulering Frænavegen Lingedalen

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 11. mai 2021

Plan nr 201906 For uttale i perioden: 28. april 2021 - 23. juli 2021

kartskisse

Detaljregulering for Storgata 4 med området rundt.

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 28. april 2021 | Sist oppdatert: 11. juni 2021