Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 21. oktober 2021 - 12. november 2021

Forslag til endring av gjeldende forskrift om skoletilhørighet

Forslag til ny § 7 i Forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler.

Les mer
Publisert: 21. oktober 2021 | Sist oppdatert: 21. oktober 2021

For uttale i perioden: 19. oktober 2021 - 30. november 2021

Publisert: 19. oktober 2021

Plannr. 202030 For uttale i perioden: 14. oktober 2021 - 12. november 2021

Retiro avgrensning

Detaljregulering på Retiro - Varsel om utvidet planområde

Oppstart av reguleringsarbeid for regulering av Retiro ble varslet 02.02.2013 (plan-ID: 200611). I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Molde kommune utvidelse av planområdet for reguleringsplanen.

Les mer
Publisert: 14. oktober 2021

Plan nr. 202117 For uttale i perioden: 13. oktober 2021 - 10. november 2021

kartskisse

Melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Berg, Hjelset

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Berg, Hjelset.

 

Les mer
Publisert: 13. oktober 2021

Plan nr 202111 For uttale i perioden: 07. oktober 2021 - 02. november 2021

Publisert: 07. oktober 2021