Høring/Oppstart

Ill_kulturminneplan
For uttale i perioden: 19. juni 2019 - 15. august 2019
Høring/Oppstart

2019 - 2023

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 18.06.2019 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer for Molde kommune, ut til høring i tidsrommet 20.06  - 15.08.2019.

Planen er utarbeidet som en kommunedelplan etter reglene i plan- og bygningsloven. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2018.

Bakgrunn:

Kulturminneplanen skal bidra til økt kunnskap om og verdsetting av kulturminnene våre. Arbeidet med kartlegging og beskrivelse av kulturminner med lokal verdi, gir en oversikt og et første kunnskapsgrunnlag. Kulturminneplanen vil være et viktig redskap i den videre innsatsen med å redusere tapet av kulturminner.

Se kulturminner i kart

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 15.08.2019, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Kulturavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Planforslaget er også tilgjengelig på rådhuset

Aktuelle dokument:

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Angående beskrivelsen av Gunnar Haukebøs kunstnerhjem i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 2019-2023.

  I delen «Andre Kulturminner» (s. 43) presenteres Schwitters, deretter Veøya landskapsvernområde, så står det å lese: «I denne kategorien tas også private gravplasser og gravkammer med.» Men kunstnerhjemmet etter Gunnar Haukebø kan jo ikke kategoriseres som gravplass/kammer, selv om det foreløpig kan virke slik i kommunedelplanen. I stedet vil vel litt informasjon om dette kulturminnet være naturlig å ta med, slik at bakgrunnen for at det er med i listen forklares. Her kommer litt informasjon:

  Gunnar Haukebø (1909-1993) tegnet huset og fikk hjelp av sin onkel Olay Tverfjell til å bygge det. Husbyggingen foregikk på midten av 1930-tallet, innimellom kunstnerisk arbeid og utstillinger bl.a. i Kunstnerforbundet i Oslo, Ålesund Kunstforening, studieturer til Portugal og Spania. Gunnar Haukebø giftet seg i 1940 og huset ble både familiehjem, arbeids- (og utstillings-)lokaler. Bygningen hadde funkis-stil, ble påbygget og modernisert rundt 1972 og 1989, men har beholdt mye av sitt opprinnelige særpreg. Haukebø og familien flyttet til «kunstnerkolonien» Ekely (dvs. boliger for kunstnere ved Munchs atelier og bolig) i Oslo i 1958. Kunstneren tilbrakte imidlertid hver eneste sommer (og høst) på Haukebøen, og mot slutten av 1980-tallet flyttet han tilbake på helårsbasis. Haukebø ble tidlig skattet bl.a. for sine poetiske skildringer av kystlandskapet i Møre og Romsdal, sin poetiske kolorisme og ekspressive figurative stil, og var en av svært få kunstnere fra Nordvestlandet som klarte å bo regionalt, og samtidig holde seg aktuell på nasjonal basis. Han stilte ut ved de fleste av sin tids viktigste kunstinstitusjoner her til lands og deltok på ulike nordiske utstillinger og er representert i en rekke samlinger. Romsdalsmuseet har en omfattende samling av hans malerier, skisser, pasteller (91 arbeider i alt) samt diverse arkivmateriale i sin besittelse.

  I tillegg til det som alt er nevnt av lokale utsmykningsarbeider lokalt i Molde, kan også tas med at Haukebø har utsmykket gallerifronten i Otrøy kirke.

  Beste hilsen
  Ane Haukebø Aasland på vegne av familien

  2019-08-05 13:37:15
  [Svar]
 • I forbindelse med planarbeidet for Cap Clara ble det gjennomført undersøkelser/utgravinger som har ført til et nytt funn nær skolen.

  I tillegg er det registrert en del krigsminner som i reguleringsplanen vil bli tatt inn som båndleggingssone i tillegg at hele grøntområdet får en skravur som hensynssone kulturmiljø.

  Dette bør/må tas inn i en oppdatert plan etter høringen.

  2019-07-05 13:59:01
  [Svar]
 • Jeg savner i kulturminneplanen et eget kapittel for historiske grøntanlegg. Jeg registrerer at det under kapitlet "Arkitektur" nevnes hage/park i forbindelse med hus. På kulturminnekartet kan det likevel se ut som at for eksempel deler av Retiroparken (Fannestrandvegen 111b) ikke er med i planen. Bare husene med den nære hagen er markert.
  Da ett av målene med kulturminneplanen er å redusere tap av kulturminner synes det for meg viktig at også grøntanlegg blir behørig kartlagt og verdsatt.

  2019-06-21 09:41:21
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under