‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Om planportalen

Om planportalen

Lokal forskrift

Hva er en lokal forskrift?
Forskrifter er avgjørelser om rettigheter og plikter (vedtak) som retter seg mot en ubestemt gruppe eller krets av personer. Kommunale forskrifter kan ha hjemmel i lov, forskrift eller et kommunalt vedtak.