Kommuneplaner

Godkjent kartskisse
Kommuneplaner

FV 64, Åfarnes - Sølsnes, (Langfjordtunnelen)

FV 64, Åfarnes - Sølsnes, (Langfjordtunnelen) - Plan nr K201101
Molde kommunestyre har i møte 21.06.2012 egengodkjent Kommunedelplan for FV 64, Åfarnes – Sølsnes, (Langfjordtunnelen). Plan nr K201101

Kommunedelplanen for FV 64, Åfarnes – Sølsnes (Langfjordtunnelen) kan ikke påklages.

Aktuelle dokumenter er tilgjengelig via høyremenyen.
 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.