‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Molde Parkeringshus, en av hallene
Vedtatte planer Parkeringsvedtekter for Molde sentrum
Vedtektene skal gjelde for sentrumsområdet avgrenset til reguleringsplan 200405 Molde Sentrum.

I medhold av § 27-2, pkt 3 og § 69 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, nr 77, egengodkjente Molde kommunestyre i møte 12.02.2009 planer og nye parkeringsvedtekter for Molde sentrum.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.