‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forsiden til Årsrapport 2010
Vedtatte planer

Årsrapport 2010

Årsrapport 2010
Årsrapporten beskriver hva Molde kommune produserte av tjenester i 2010.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.