Aktuelt

Aktuelt

Årsrapporter for årene 2002 - 2017

Årsrapporter Molde kommune
Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2017.

Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.


Årsrapport 2017:

Årsrapport 2017_forside


Tidligere årsrapporter/ årsmeldinger:

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013 
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004
Årsmelding 2003
Årsmelding 2002