‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Årsrapporter

Årsrapporter

Årsrapport 2013

Årsrapport 2013
Årsrapporten beskriver hva Molde kommune produserte av tjenester i 2013. Årsrapport 2013 behandles i kommunestyret 22. mai 2014.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.