‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside til årsrapport 2013 - Molde Eiendom KF
Vedtatte planer Årsrapport 2013 - Molde Eiendom KF
Årsrapport for Molde Eiendom for 2013 ble godkjent av Molde kommunestyre 22. mai. Årsrapporten består av årsregnskap og årsmelding.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.