‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside til "Kommunikasjonsstrategi 2015 - 2022"
Vedtatte planer Kommunikasjonsstrategi 2015 - 2022
Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen organisasjon innebærer målrettet satsing både på ekstern og intern kommunikasjon.

Molde kommune skal ikke frykte negative presseoppslag. Nedskjæringer, omstillinger og andre tiltak som kan oppleves ubehagelig, er en del av den kommunale driften.

Kommunens ledere skal bidra til å skape forståelse for hvorfor tiltak er nødvendig og formidle hvordan kommunen håndterer slike situasjoner. Gjennom god kommunikasjon skal vi sikre at forventningene til oss samsvarer med det vi skal levere.

Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen, og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. Medarbeidere, brukere og andre berørte skal i størst mulig grad involveres i kommunens arbeid med kontinuerlig forbedring av våre tjenester.

Utviklingen av digitale kommunikasjonsverktøy gjør at vi ikke lenger kan tenke tradisjonelt når vi kommuniserer. Vi må være der innbyggerne våre er.

 

Kommunikasjonsstrategien ble tatt til orientering i Molde formannskap sitt møte 5.5.2015. 

 

Aktuelle dokumenter:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.