‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside til årsrapport 2014 Molde Eiendom KF
Vedtatte planer Årsrapport 2014 Molde Eiendom KF
Molde kommunestyre godkjente årsrapporten 21. mai 2015.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.