‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Molde ungdomsråd 2016/2017
Vedtatte planer Årsmelding Molde ungdomsråd 2015/2016
Molde kommunestyre godkjente årsmeldinga i møte 19. mai 2016.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.