‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

barn leier hverandre
Vedtatte planer

Avslutning og lansering av sluttrapport

Vennskap på ramme alvor - kompetanseutvikling i Moldebarnehagene
Samtlige 27 barnehager i Molde har deltatt i prosjektet Vennskap på ramme alvor. Målet for prosjektet har vært kompetente voksne som gode tilretteleggere for vennskap.  I rapporten synliggjøres mye av det arbeidet som har foregått i barnehagene.

Torsdag 4.2.2016 markerte vi avslutningen med alle barnehageansatte. Samtidig var det lansering av sluttrapporten for prosjektet. Vi håper mange kan ha nytte og glede av den.

Les her: http://www.molde.kommune.no/vennskap

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.