‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside Årsrapport 2015 Molde Vann og Avløp Kf_300x425
Vedtatte planer Årsrapport 2015 Molde Vann og Avløp KF
Molde kommunestyre godkjente årsrapporten 19. mai 2016.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.