Aktuelt

Illustrasjonsbilde
For uttale i perioden: 02. september 2016 - 01. oktober 2016
Aktuelt

Barnehageplan 2016-2026

Fremtidens barnehage i Molde
«Fremtidens barnehage i Molde – barnehageplan 2016-2026» skal vise kommunens strategiske føringer for barnehagetilbudet fremover. Kapasitet, lokalisering, eierstrategi og kvalitet er sentrale stikkord for innholdet i planen.

Bakgrunn
Kommunen vil gi gode tjenester til innbyggerne. Det er viktig for innbyggernes trivsel og livskvalitet og sentralt for en kommune i vekst og utvikling.
 
Planen skal være et verktøy for kommunens helhetlige barnehageplanlegging og sees i sammenheng med andre sentrale planer.

Dokumentene er tilgjengelig under. Dokumentene kan du også få tilsendt ved å henvende deg til Plan- og utviklingsavdelingen, fagseksjon barnehage.

Medvirkning
Barnehageeiere, private og kommunale barnehager, foreldre/foresatte, offentlige organer og andre med interesse for barnehager kan sende innspill/merknader. 

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under. Alternativt kan du sende din uttale til 

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen, fagseksjon barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Frist for innspill/merknader er 1. oktober 2016.