Aktuelt

Profilbilde Molde Vann og Avløp KF
For uttale i perioden: 22. februar 2018 - 04. april 2018
Aktuelt

Kommunedelplan

Hovedplan vann og avløp 2019 – 2025. Kommunedelplan

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 6. februar 2018, sak 07/18, vedtatt at forslag til «Planprogram for Hovedplan Vann- og Avløp 2019 – 2025, Kommunedelplan», legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4.1 og 11.14
Planen legges ut i tiden 22.02 – 05.04

Formål med planen:

Hovedplanen skal synliggjøre ansvar iht. gjeldende regler for vann og avløp. Videre skal hovedplanen gi oversikt over den eksisterende situasjonen, det framtidige investeringsbehovet og følger for gebyrene.

Handlingsplan for tiltak utarbeides også i sammenheng med ny hovedplan. Tiltakene vil være spesielle for hhv vann, spillvann og overvann, og vil være sammensatte og berøre både vann og ulike avløpsvann.

Hovedplanen med handlingsplan skal være et styringsverktøy for nye Molde kommune og Molde Vann og Avløp KF.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 05.04.2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Aktuelle dokumenter: