‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Reguleringsplaner

For uttale i perioden: 29. april 2019 - 21. mai 2019
Reguleringsplaner

Plan nr 200106

Detaljregulering Øvre Granlia, - endring av utnyttelsesgrad
I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 28.03.2019 vedtatt følgende planendring: PS 20/19  Detaljregulering Øvre Granlia, endring av utnyttelsesgrad. Plan nr 200106.


Medvirkning

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:
 
Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Planen er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på rådhuset.

Frist for å klage: 21.05.2019

Saksbehandler: Jostein Bø
Seksjon arealplan og landbruk
 

Aktuelle dokumenter


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under