‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Ill_E39
Høring/Oppstart Varsel om oppstart - reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp

Statens vegvesen starter i samarbeid med Molde kommune arbeidet med reguleringsplan for E39 Bolsønes-Kviltorp, og varsler med dette oppstart av planarbeid og høring av planprogram.

Merknader

Send skriftlige merknader til planprogrammet og planarbeidet innen 15. september 2019 til firmapost-midt@vegvesen.no, eller per post til:

Statens vegvesen Region midt
Postboks 2525
6404 Molde

Informasjonsmøte

Det ble arrangert åpent informasjonsmøte på Molde rådhus 19. juni kl. 19.00.

Presentasjonene derfra finner du på Statens vegvesen sine nettsider. 

Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet Molde kommune har i flere omganger vedtatt gjennomføringa av en bypakke for Molde. Bypakken har som mål å legge grunnlag for bedre framkommelighet for næringstrafikken og at persontransport i større grad gjennomføres med kollektivtransport, sykling og gåing. 

Bypakken omfatter utbygging av kollektiv-/sambruksfelt langs E39 Bolsønes-Årø, og en rekke tiltak spredt over hele byen for å bedre framkommeligheten for næringstrafikken og gi bedre betingelser for kollektivtrafikk samt sykling og gåing. 

Kontaktpersoner

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

  • Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 913 46 388, e-post: halgeir.brudeseth@vegvesen.no,
  • Planleggingsleder Bjarne Otnes, tlf. 915 96 745, e-post: bjarne.otnes@vegvesen.no, eller
  • Arealplansjef Jostein Bø i Molde kommune, tlf. 71 11 12 64, e-post: jostein.bo@molde.kommune.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Planen skal utarbeides etter §§12-3 og 3-7.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.