‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201607 - ill
For uttale i perioden: 11. februar 2020 - 24. mars 2020
Høring/Oppstart

Plannr 201607

Områderegulering for Frænavegen / Lingedalen

Hovedutvalg - teknisk, plan, næring og miljø har i møte 28.01.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planen legges ut i tida 11.02.2020 - 24.03.2020

Mål med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, klargjøre Frænavegens fremtidige gateprofil, samt legge grunnlag for utvikling av området mot Lingedalen. Det ligger et stort fokus på utvikling av grøntstrukturen mellom Frænavegen og Lingedalsvegen. Grønne lunger i nærheten av sentrum er det et stort behov for

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 24.03.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Enhet samfunn og plan

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. 

Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Det bør i vedtaket tas tilstrekkelig hensyn til eksisterende bebyggelse på oversiden av Frænavegen. Det sies fra meglere at utsikt i molderegionen kan utgjøre så mye som 25% av verdien på en bolig. De som har kjøpt bolig over reguleringsområdet vil med for høy bebyggelse i forkant, få en betydelig forringet verdi av sin bolig. I tillegg til forringet utsyn/utsikt. Når det er sagt er byfortettning å forvente, men kan utføres på en hensynsfull og skånsom måte for eksisterende bebyggelse. Vedtak angående høyde på bygg bør være konstant, uten unntak av diverse ekstra bygg, tekniske rom som overstiger vedtatt høyde.
    Til slutt må det tilføyes at det i starten av reguleringsplanleggingen på fellesmøte avholdt på rådhuset, ble det sagt at det ville bli avholdt flere møter og høringer med de som er nærmeste naboer til reguleringsområdet, slik at deres stemmer også skulle bli hørt. Vi har ikke en slik opplevelse. Prosessen har ikke vært i henhold til løfter som ble gitt fra Molde kommune.

    2020-02-10 18:34:18
    [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.