‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 11. februar 2020 - 24. mars 2020
Høring/Oppstart

Plannr K201901

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og offentlig ettersyn av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø den 28.01.2020, sak 01/20, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel samt legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn 

Planen legges ut i tida 11.02.2020 - 24.03.2020

Planprogrammet redegjør for hvordan revisjonen skal foregå, hvilke temaer som skal inngå i planarbeidet og aktuelle utredninger som anses nødvendig.

Medvirkning:

Høringsuttalelser til planprogrammet merkes med referanse PLAN-20/00005.

Send inn din uttale under, innen 24.03.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Du kan også sende på e-post til postmottak@molde.kommune.no

Saksbehandler: Björn Gregull
Enhet samfunn og plan.

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. 

Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.