‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kart
For uttale i perioden: 02. mai 2020 - 14. juni 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 201816

Detaljregulering for Øverbygda
Plan- og utviklingsutvalget har i møte 21.04.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 02.05.2020 - 14.06.2020
 

Hensikt med planen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse på Øverbygda 11 og 19 på Hjelset. Det legges opp til bygging av et leilighetsbygg, lavblokk,
med hovedvekt på mindre enheter (50-60 m²) samt noen større enheter på ca 80m². Leilighetene er planlagt fordelt på inntil 3 etasjer og med et garasjeanlegg i kjelleren.
Totalt planlegges inntil 17 nye boenheter. Målet er å kunne tilby framtidige arbeidstakere på det nye sjukehuset på Hjelset moderne og praktiske leiligheter med kort veg
til sjukehuset.


Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 14.06.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Ole Heggset
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under