‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 30. mai 2020 - 11. juli 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 201914

Detaljregulering for Ranesvegen 49 A
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 19.05.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tida 30.05.2020 - 11.07.2020

 

Hensikt med planen
Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til boligformål. På eiendommen er det i dag en fritidsbolig.


Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 11.07.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under