‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Årødalen, del 1, godkjent kartskisse
Vedtatte planer

Årødalen del 1

Årødalen, del 1, godkjenning av plan nr 200734
Molde kommunestyre har i møte 21.02.2013 egengodkjent detaljregulering for Årødalen, del 1, plan nr 200734. Egengodkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt og sendes

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller benytt det elektroniske skjemaet for klage på kommunestyrets planvedtak.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.

Aktuelle dokumenter er tilgjengelig under.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.