‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Vedtatte planer

Årsmelding 2002

Årsmelding 2002
Årsmeldingen beskriver hva Molde kommune produserte av tjenester i 2002.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.