‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forsidebilde til årsrapport 2009
Vedtatte planer

Årsrapport 2009

Årsrapport 2009
Årsrapporten beskriver hva Molde kommune produserte av tjenester i 2009.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.