‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Andre planer

Publisert: 20. september 2018

Publisert: 30. mai 2018 | Sist oppdatert: 09. januar 2019

Panorama fra Molde

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtatt

Nulltoleranse for vold. Alle har rett til å leve et liv uten vold.

Les mer
Publisert: 19. september 2017 | Sist oppdatert: 19. september 2017

Boligbygging

Høstkveld i Molde

Boligbyggeprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030

Boligbyggeprogrammet er utarbeidet på grunnlag av befolkningsvekst og utvikling i befolknings-sammensettingen de siste årene, og forventet utvikling framover.

Les mer
Publisert: 20. mai 2016 | Sist oppdatert: 19. september 2017

Avslutning og lansering av sluttrapport

barn leier hverandre

Vennskap på ramme alvor - kompetanseutvikling i Moldebarnehagene

Samtlige 27 barnehager i Molde har deltatt i prosjektet Vennskap på ramme alvor. Målet for prosjektet har vært kompetente voksne som gode tilretteleggere for vennskap.  I rapporten synliggjøres mye av det arbeidet som har foregått i barnehagene.

Les mer
Publisert: 04. februar 2016 | Sist oppdatert: 25. februar 2016