‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Høstkveld i Molde
Vedtatte planer

Arkivplan - et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen

Arkivplan for Molde kommune 2011-2014
Arkivplanen er en total plan for organisering av arkivtjenesten i Molde kommune, samt en oversikt over rutinene som gjelder etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. 

Arkivplanen ble godkjent av Molde kommunestyre 10. februar 2011 og skal revideres i 2015.

 

Aktuelle lenker:

Arkivplan - Molde kommune
Kontaktperson: kontorsjef Ann-Mari Abelvik  

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.