‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Høstkveld i Molde
Vedtatte planer

Boligbygging

Boligbyggeprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030
Boligbyggeprogrammet er utarbeidet på grunnlag av befolkningsvekst og utvikling i befolknings-sammensettingen de siste årene, og forventet utvikling framover.

Alle tall er basert på SSB-tall og videre bearbeidet i KOMPAS til prognoser for Molde kommune, og sett i forhold til analyser og tall gitt oss av Husbanken Region Midt-Norge. Molde kommunes samarbeidsavtale med Husbanken i det boligsosiale programarbeidet er retningsgivende for alle foreslåtte tiltak.

Molde kommunestyre godkjente boligbyggeprogrammet den 19. mai 2016.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.