‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Høstkveld i Molde
Vedtatte planer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020
Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 ble vedtatt mars 2012.

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.