‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

200609 - kartutsnitt Bolsønesområdet 20052013
Vedtatte planer

Bolsønesområdet

Bolsønesområdet - godkjenning av plan nr 200609
Molde kommunestyre har i møte 25.04.2013 egengodkjent detaljregulering for Bolsønesområdet. Plan nr 200609. Egengodkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt og sendes

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller benytt det elektroniske skjemaet for klage på kommunestyrets planvedtak.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.

Aktuelle dokumenter er tilgjengelig under.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.