‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Budsjett- og økonomiplaner

budsjett 2019 Økonomplan 2019 –2022

Budsjett- og økonomiplaner

Molde kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år. 

 

Les mer
Publisert: 19. februar 2014 | Sist oppdatert: 03. januar 2019