‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forsiden til årsrapport 2011
Vedtatte planer

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011
Årsrapporten beskriver hva Molde kommune produserte av tjenester i 2011.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.