‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forsiden til Årsmelding 2005
Vedtatte planer

Årsmelding 2005

Årsmelding 2005
Årsmeldingen er et informasjonsdokument som gir kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere en beskrivelse av hva Molde kommune gjorde i 2005. Årsmeldingen er også administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret, og er en del av årsregnskapet.

Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret og er en del av årsregnskapet. Sammen med årsregnskapet er årsmeldingen et viktig element i det kommunale plansystem. I årsmeldingen er aktiviteten og virksomheten i året som er gått evaluert i forhold til måloppnåelse. Dette er spesielt gjennomført med hensyn til ressursbruk, ressursutnyttelse, kvalitet, resultatmål og produktivitetsutvikling. Årsmeldingen skal fungere som et grunnlag for organisasjonens målstyring

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.