‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Vedtatte planer

Årsrapport 2007

Årsrapport 2007
Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2007. Årsrapporten beskriver også ressurser, kvalitet og omfang av disse tjenestene. "Å vise ansikt" er i årsrapporten hovedfokus sammen med brukerne av kommunale tjenester.

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av regnskap og årsmelding for kommunestyret. Rapporten skal i tillegg fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2007.

Årets årsrapport består av både kommunens offisielle regnskap og årsmelding i motsetning til tidligere år hvor disse ble presentert i hver sine dokument. Årsrapporten vil slik gi det hele og fulle bildet av den kommunale tjenesteproduksjon i året i tillegg til å være en viktig brikke i det kommunale plansystem.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.