‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Vedtatte planer

Årsrapporter for årene 2002 - 2017

Årsrapporter Molde kommune
Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2017.

Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.


Årsrapport 2017:

Årsrapport 2017_forside


Tidligere årsrapporter/ årsmeldinger:

Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013 
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004
Årsmelding 2003
Årsmelding 2002
 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.