‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201334 - Vedtatt plankart - Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2
For uttale i perioden: 08. juli 2014 - 29. juli 2014
Vedtatte planer Tips en venn Skriv ut

Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2

Detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2. Plan nr 201334
Molde kommunestyre har i møte 19.06.2014 godkjent detaljregulering for Øvre Eikrem, BK1 og BK2, BF1 og BF2.

Godkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Dersom du ønsker å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre - 3 - år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.
 

Seksjon arealplan


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.