‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201334 - Vedtatt plankart - Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2
For uttale i perioden: 08. juli 2014 - 29. juli 2014
Vedtatte planer

Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2

Detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2, BF1 og BF2. Plan nr 201334
Molde kommunestyre har i møte 19.06.2014 godkjent detaljregulering for Øvre Eikrem, BK1 og BK2, BF1 og BF2.

Godkjenningen kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Dersom du ønsker å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre - 3 - år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal rettes til kommunen.
 

Seksjon arealplan


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.