‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Årsrapporter

Årsrapport 2015 Molde Eiendom KF_300x438
Årsrapporter Årsrapport 2015 Molde Eiendom KF
Molde kommunestyre godkjente årsrapporten 19. mai 2016.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.