‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside Årsmelding 2015 Moldebadet KF_300x393
Vedtatte planer Årsmelding 2015 Moldebadet KF
Molde kommunestyre godkjente årsmeldingen i møte 19. mai.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.