Reguleringsplaner

201721 - ill
For uttale i perioden: 25. september 2018 - 18. oktober 2018
Reguleringsplaner

Plan nr 201721

Detaljregulering brannøvingsområde og lager, Årødalen.

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 20.09.2018 vedtatt følgende plan: PS 49/18  Detaljregulering brannøvingsområde og lager, Årødalen. Plan nr 201721.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen tre uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Klage

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Frist for å klage er innen 19. oktober. 

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Seksjon arealplan og landbruk
Saksbehandler: Jostein Bø

Aktuelle dokumenter:

Planen er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på rådhuset.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under