Vedtatte planer

kartskisse
For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 01. juni 2021
Vedtatte planer

Plannr 202003

Delegert vedtak - Sjøfronten 2, endring av reguleringsplan for Molde sentrum

Enhet samfunn og plan har gjort følgende vedtak. Vedtaket er gjort etter delegert myndighet og blir referert i hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø.

Vedtak for Sjøfronten 2, plannr 202003 
Endring av reguleringsplan for Molde sentrum plan nr. 200405 godkjennes slik den går fram av plan nr. 202003: plankart (vertikalnivå 2) datert 12.04.2021, plankart (vertikalnivå 4) datert 04.05.2021, planbestemmelser datert 04.05.2021 og ROS-analyse datert 12.04.2021. 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt. 

Ønsker du å klage på delegert vedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Arne Strømme

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes og de grunner som anføres i klagen. Dersom det klages så sent at det kan være uklart for oss om det er klaget i rett tid, må det oppgis når denne meldingen kom fram. Det er også anledning til å kreve at gjennomføring av vedtak utsettes inntil klagefristen er utløpt og klagen er behandlet.

Frist for å klage: 01.06.2021

Samfunn og plan.


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under