Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 09. september 2022 - 24. oktober 2022
Høring/Oppstart

Plan id: 202117

Detaljregulering Berg, Hjelset

Alt om planen finner du på arealplaner.no | 202117 > Planbehandlinger

Merknader til planen

Sendes til:

Molde kommune
Teknisk, plan og miljø
Rådhusplassen 1, 6413 Molde,

- eller benytt det elektroniske skjema for høringsuttalelser.

Frist for innspill: 24.10.2022

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

  • For å godkjenne planene så må det på plass nok stikkrenner og avløp fra vann fra hele området det er planlagt utbygging, slik at vi ikke for problem med vann over vår tomt. Vi har nemlig fått store problem med avrenning av overflatevann inn i kjeller fra nevnte område etter at det ble brukt hogstmaskin på dette arealet. Vi har bodd her i 30 år og har aldri hatt problem med vann tidligere. De som har bodd her lengre forteller at, dette arealet som er tiltenkt utbygging, har vært grøftet fra gammelt av. Pluss at veivesenet ikke har vedlikeholdt grøftene langs Øverbygda på oversiden av huset vårt.

    2022-09-25 16:16:14
    [Svar]  Link

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.