Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 11. mai 2021 - 22. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202025

Detaljregulering Bersås industriområde
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 04.05.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

PS 41/21 Detaljregulering Bersås industriområde. Plan nr 202025

Planen legges ut i tiden 11.05.2021 - 22.06.2021

Hensikt med planen
Formålet med detaljreguleringen er å kunne etablere et biogassanlegg, alternativt annen industri.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 22.06.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.