Vedtatte planer

For uttale i perioden: 15. juni 2022 - 13. juli 2022
Vedtatte planer

Plannr 202114

Detaljregulering, E39 Julbøen - Molde

Molde kommunestyre har i møte 19.05.2022, sak 36/22 vedtatt  detaljregulering, E39 Julbøen - Molde, Plannr 202114

Frist for å klage er tre uker etter denne kunngjøringen, 13. juli 2022. Klagen må være grunngitt og sendes Molde kommune.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Kravene skal rettes til kommunen.

Planen er vedtatt i henhold til plan- og bygningslovens § 12 -12

Medvirkning:

Du kan bruke det elektroniske skjema for høringsuttalelser nederst i denne artikkelen, eventuelt sende merknader og innspill til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Husk frist 13. juli!

Aktuelle vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under