Høring/Oppstart

201805 - Cap Clara_kart
For uttale i perioden: 02. mars 2018 - 29. mars 2018
Høring/Oppstart

Plan nr 201805

Detaljregulering for Cap Clara – RA1

I henhold av plan- og bygningslovens § 12-8, blir det satt i gang reguleringsarbeid for området Cap Clara.

Hensikten med planen er å  etablere et nytt kloakkrenseanlegg på samme sted som eksisterende. Det nye vil få et større fotavtrykk, og det blir derfor nødvendig å justere grensene for det området som er avsatt i gjeldende reguleringsplan, samtidig tar vi med en del av nærområdet i planen.

Grunneiere og andre med interesser i området kan sende innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Fristen for å levere innspill er innen: 30.03.2018.


Saksbehandler: Björn Gregull
Seksjon arealplan og landbruk


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under