Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 12. mars 2021 - 30. april 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 201217

Detaljregulering for Djupdalen sør
Hovedutvalg for teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 02.03.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planen legges ut i tiden 12.03.2021 - 30.04.2021

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye eneboliger på eiendommen 21/18

Medvirkning

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 30.04.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kontakt

Saksbehandler: Arne Strømme
90 02 53 01
Samfunn og plan

Aktuelle dokumenter

 

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

  • Hei jeg finner ikke min uttalelse fra sist høring. De var innsendt 08.11.18. hva er grunnen for at den ikke er lagt ved her?

    Regner med at utbygger må ha en egen dispensasjon/fullmakt fra oss som er eiere av eiendommene 135/19 og 135/56 for å kunne bygge veien i vår grense.

    Vedlagt er min uttalelse fra 08.11.18

    2021-03-15 19:28:32
    [Svar]

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.