‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

201616 - flyfoto
For uttale i perioden: 09. mai 2017 - 30. mai 2017
Vedtatte planer

Plan nr 201616

Detaljregulering for E39 Hjelset vest, Mork - Vorpenes

I henhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, har Molde kommunestyre i møte 20.04.2017 vedtatt følgende plan: PS 21/17   Detaljregulering for E39 Hjelset vest, Mork – Vorpenes. Plan nr 201616.  

Bakgrunn:

Statens vegvesen har over tid arbeidet med planer for gang- og sykkelveg langs deler av eksisterende E39, på strekningen fra Vorpenes og vestover.

Medvirkning:

Godkjenningen kan du påklage til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt.

Ønsker du å klage på kommunestyrets planvedtak, klikk på knappen "Min uttalelse til planen" under, eller du kan sende klagen til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Krav om erstatning etter § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest tre – 3 – år etter at eventuelle byggverk er fjernet. Krav om erstatning og innløsning skal du rette til kommunen.

Planen er også tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på Rådhuset.


Klagefristen er 30. mai 2017

Saksbehandler: Jostein Bø

Seksjon arealplan og landbruk.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under